Astuens Kennels Gotlandsstövare

S45063/2004 Allie
Jaktprov:

Allie är Jaktchampion och RR (rådjursren).

Hon har erövrat Gotlandsstövarföreningens vandringspris för bästa hund på jaktprov 2009, 2010 och 2011.

Utställning:

Allie är utställningschampion (med andra ord Dubbelchampion). Har även fått vandringspriset för bästa jaktmeriterade stövare (i konkurrens med andra stövarraser) på Gotlands jakthundsutställning 2009 och 2010.

S49131/2006 Disa

Utatällning:
Har ställts ut 3  gånger

Junkl 1:a pris,  HP
1:a pris Ökl
1:a pris Ökl, Ck

Jaktprov Disa: 2014-01-15 fick hon en ÖKL 1a på hare med 55 egenskapspoäng.

Se domarutlåtandet

Jaktprov Disa: 2014-02-02fick hon en ÖKL 2a med 53 egenskapspoäng.

Se domarutlåtande